Отоларингологічне

1.Інформація про завідувача відділення КНП СОР «СОКЛ».

Ситнік Валентина Іванівна, лікар-отоларинголог, вища кваліфікаційна категорія, експерт управління охорони здоровя.

2. Інформація про лікарів відділення:

Кузнецов Ігор Віталійович, вища категорія.

Колесніков Віктор Миколайович, вища категорія.

Киричок Денис Валерійович, к.мед.н., вища категорія.

Бадіон Валентина Володимирівна, друга категорія.

Калюка Леся Олексіїївна, лікар-спеціаліст.

Шостак Любов Олександрівна, лікар-спеціаліст.

Калмикова Алина Олексіївна, лікар-спеціаліст

3. Контактна інформація: Номер телефону – 66-58-51

4. Історія відділення:

Історія отоларингологічної служби Сумської області розпочалася з 1927 року, коли на базі міської лікарні було відкрито отоларингологічне відділення на 10 ліжок.

Сьогодні отоларингологічна служба КНП СОР «СОКЛ» представлена консультативним ЛОР центром, де ведуть прийом лікар-отоларинголог, лікар-сурдолог, лікар-фоніатр, фонопед, логопед, та отоларингологічним відділенням. У відділенні працюють 7 лікарів – отоларингологів (з них з вищою категорією – 3).

На базі відділення проходять навчання студенти та клінічні орди медичного інституту Сумського державного університету з дисципліни «Отоларингологія» (завідувач курсом к. мед. н. Сміянов Є.В.) та лікарі – інтерни за спеціальністю «Отоларингологія» (керівник – завідувач відділенням Ситнік В.І.).

Отоларингологічне відділення КНП СОР “СОКЛ” на сьогоднішній день є єдиним спеціалізованим відділенням в м.Суми та області, яке має необхідну матеріально-технічну базу та підготовлених фахівців. Отоларингологічне відділення має обладнання для ендоскопічної діагностики отоларингологічної патології: риноскопія, ларингоскопія, отоскопія, в роботу відділення впроваджені малоінвазивні ендоскопічні оперативні втручання. Питома вага прооперованих планово хворих в отоларингологічному віддідерні стабільно перевищує 80%.

5. Основні напрямки роботи:

У своїй роботі ми активно використовуємо новітнє діагностичне та лікувальне обладнання: ендоскопічне дослідження, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, 3D конусна томографія, аудіометрія, імпедансометрія. Ендоскопічне обстеження у відділенні проводиться при первинному огляді. Більшість оперативних втручань проводяться під загальним знеболенням. Наше відділення – це висококваліфікована лікарська допомога, комфортні умови, широкий спектр медичних послуг, індивідуальний підхід, доброзичлива атмосфера і висока якість обслуговування пацієнтів 

Основними завданнями, які виконують співробітники отоларингологічного відділення, є:

– надання кваліфікованої спеціалізованої планової та невідкладної допомоги отоларингологічним хворим області;

– організаційно – методичне керівництво рівнем і якістю отоларингологічної допомоги в ЛПЗ області;

– підвищення кваліфікації лікарів – отоларингологів шляхом підготовки на робочому місці, організації та проведення конференцій, семінарів, занять тощо;

– впровадження в роботу ЛПЗ області нових методик діагностики та лікування отоларингологічних хворих;

– контроль якості експертизи з тимчасовою втратою працездатності та планування і проведення заходів, спрямованих на зниження захворюваності та інвалідності за фахом.

Отоларингологічне відділення оснащене необхідним діагностичним та лікувальним обладнанням.

6. Плани робіт:

В отоларингологічному відділенні КЗ «СОКЛ» щороку лікується понад 1000 хворих, більшій частині з яких виконуються оперативні втручання.

В 2020 році пріоритетними напрямками організації отоларингологічної допомоги населенню в ЛОР відділенні є:

– подальше підвищення ефективності лікувально – профілактичної допомоги населенню області, насамперед сільським мешканцям;

– впровадження в роботу відділення сучасних методик обстеження та лікування отоларингологічних хворих;

– впровадження в роботу відділення ендоскопічних хірургічних втручань на ЛОР органах;

– підвищення ефективності профілактичних оглядів з метою раннього виявлення покращення захворювань ЛОР органів;

– покращення показників стану здоров’я населення області по основній отоларингологічній патології в результаті планового оздоровлення отоларингологічних хворих диспансерної групи;

– підвищення професійної підготовки лікарів – отоларингологів та середнього медичного персоналу;

– покращення якості експертизи та профілактика отоларингологічної патології з тимчасовою та стійкою втратою працездатності;

– покращення матеріально – технічної бази;

– пропаганда здорового способу життя, підвищення санітарно-гігієнічної культури населення.

7. Співпраця:

Налагоджено науково – практичну співпрацю з кафедрою ЛОР хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти та Інститутом отоларингології м. Київ.

8. Актуальна інформація для пацієнтів:

Показання для госпіталізації планових хворих в отоларингологічне відділення СОКЛ:

 • хронічні гнійні захворювання вуха;
 • алергічний риносинуїт;
 • вазомоторний риніт;
 • викривлення носової перегородки;
 • гіпертрофічний риніт;
 • хронічні гнійно-поліпозні захворювання додаткових порожнин носа;
 • хронічний тонзиліт;
 • хронічні захворювання гортані з вираженими стійкими  порушеннями функції, передракові захворювання гортані;
 • травматичні пошкодження ЛОР органів;
 • пластичні операції на ЛОР органах;
 • доброякісні новоутворення ЛОР органів.

Показання для госпіталізації ургентних хворих в отоларингологічне відділення СОКЛ:

1 Гостре запалення зовнішнього і середнього вуха.

2. Загострення хронічного гнійного середнього отиту.

3. Внутрішньочерепні отогенні ускладнення. Лабіринтит.

4. Приступи хвороби Меньєра.

5. Гострий неврит слухових нервів.

6. Травми, сторонні тіла, кровотечі з ЛОР органів.

7. Отогенний, риногенний, тонзилогенний сепсіс.

8.Риногенні, орбітальні, внутрішньочерепні ускладнення.

9.Гематома, абсцес носової перегородки.

10.Фурункул, карбункул носа.

11.Гостре запалення параназальних синусів, загострення хронічних параназальних синуситів.

12.Перітонзилярні і заглоткові абсцеси.

13.Термічні та хімічні опіки глотки, гортані.Гострі стенози гортані різного походження

14.Гострі запальні захворювання гортані.

15.Гострі алергічні захворювання глотки і гортані.

16.Парези лицевого нерву (отогенні )

17.Гострі паралічі гортані.

Перед плановим оперативним втручанням всі пацієнти повинні пройти наступні обстеження:

 1. Клінічний аналіз крові, лейкоформула, тромбоцити, час кровотечі
 2. Аналіз крові на сахар
 3. Аналіз крові на РМП
 4. Аналіз крові на группу и резус-фактор
 5. Флюорографія (або рентгенографія) органів грудної клітини
 6. Електрокардіографія
 7. Коагулограмма;
 8. Клінічний аналіз сечі
 9. Разгорнуте заключення терапевта о стані внутрішніх органів та відсутності противопоказань для планового оперативного лікування
 10. Аналіз кала на я/г.
 11. Ан. крові на гепатити В і С.

Термін дії аналізів не повинен перевищувати 10 днів.