Ревматологічне

1. Інформація про завідувача відділення:

Логоша Надія Іванівна, вища категорія за спеціальністю «Ревматологія», член експерної групи управління охорони здоров’я з питань ревматології.

Логоша Н.І.

2. Інформація про лікарів відділення:

Бутенко Олександр Олексійович, вища категорія за спеціальністю «Ревматологія».

3. Контактна інформація:

Номер телефону (0542) 66 58 57

Факс: (0542) 66-58-07

Електронна адреса: sokl_revmatologiya@ukr.net

4. Коротка історія відділення

Ревматологічне відділення засноване у 1993 році. Щорічно у відділенні проліковується біля 1500 хворих. Відділення є клінічною базою лікувального факультету Сумського медичного інституту. На базі відділення працює доцент кафедри внутрішньої медицини к.м.н. Орловський Олександр Вікторович. Кожен рік у відділенні впроваджуються 4-5 нових методик діагностики та лікування ревматичних хвороб.

5. Основні напрямки роботи:

В роботі відділення широко застосовуються функціональні методи досліджень (електрокардіографія, реовазографія, реоенцефалограція), ультразвукові методи (УЗД серця, суглобів, органів черевної порожнини, щитоподібної залози, органів малого тазу), рентгенологічні методи діагностики, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, ендоскопічні методи.

     У відділення проводиться пульс-терапія важких ревматичних хвороб, широко використовується внутрішньосуглобове введення ліків, фізіотерапевтичні методи лікування.

   6. План робіт

Опублікувати статтю у газеті “Медицина і здоров’я” «Деформуючий остеоартроз. Профілактика та лікування»,«Застосування нестероїдних протизапальних препаратів:користь, ризик».

З метою покращання профілактики ревматичних хвороб забезпечити проведення лекцій для хворих відділення з актуальних питань ревматології

Провести заняття та залік з лікарями та медсестрами по невідкладній допомозі в обсязі обов’язкової програми.

Брати участь у нарадах, конференціях ревматологів України.

Виконати планово-консуль­тативні виїзди в ЛПЗ області згідно плану ОМВ лікарні.

«Шкала DAS 28 з метою ранньої діагностики ревматоїдного артриту, достовірного контролю активності захворювання та ефективності лікування»;

«Шкала BASDAI для діагностики та моніторингу активності анкілозуючого спондилоартриту»;

Застосування МРТ для ранньої діагностики аксиального спондиліту.

7. Співпраця

Відділеня тісно співпрацює з кафедрою внутрішньої медицини лікувального факультету Сумського медичного інституту, Українським ревматологічним центром, ДУ «Інститут серцево-судинної хірургії ім. Н.М. Амосова» АМН України.

8. Показання для госпіталізації хворих на обстеження та лікування в ревматологічне відділення КНП СОР «СОКЛ»

  1. Ревматизм в активній фазі.
  2. Дифузні хвороби сполучної тканини в стадії загострення.
  3. Ревматичні хвороби суглобів в стадії загострення, які мають прогресуючий перебіг і патогенез яких пов’язаний з порушенням імунного статусу організму – ревматоїдний артрит, хвороба Рейтера, реактивний артрит та інші.
  4. Анкілозуючий спондилоартрит в стадії загострення.
  5. Остеоартроз з ознаками реактивного синовіїту, або прогресуючим перебігом, який веде до стійкої втрати працездатності.
  6. Подагра з ознаками реактивного синовіїту, або прогресуючим перебігом.
  7. Системні васкуліти в стадії загострення.
  8. Інші ревматичні хвороби згідно з та МКХ-ІХ та МКХ – X.
  9. Ревматичні хвороби перебіг, яких передбачає використання в технології лікування застосування кортикостероїдів, цитостатиків та імунодепресантів, а також біологічної терапії та специфічних методів лікування.
  10. Хворих з підозрою на вище перераховані захворювання для уточнення діагнозу.