Торакальне

1.Інформація про завідуючого хірургічним торакальним відділенням КНП СОР «СОКЛ».
Голубничий Станіслав Олександрович
, лікар-хірург торакальний, вища кваліфікаційна категорія з торакальної хірургії, обласний торакальний експерт управління охорони здоров’я Сумської ОДА. Кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії, травматології, ортопедії та фтизіатрії медичного інституту СумДУ.

2.Інформація про лікарів відділення:

Рештаненко Віктор Андрійович, вища категорія.

Крячек Олег Іванович, вища категорія.

Єрмоленко Ігор Володимирович, вища категорія.

Кальченко Михайло Вікторович, перша категорія.

Мірошніченко Юрій Іванович, к.мед.н.

Єрмоленко Світлана Анатоліївна, друга категорія лікар-терапевт.

3.Контактна інформація:
Номер телефону – 66-58-86
Електронна пошта: thoracic.sokl@gmail.com

4.Історія відділення:
Обласний центр по лікуванню хірургічних захворювань грудної клітки засновано в 1989 році торакальним хірургом, головним лікарем на той час, лікарем вищої категорії Винниченко Олександром Олексійовичем. Торакальне відділення є лікувально-діагностичним центром у місті Суми і області, розраховане на 20 ліжок і є єдиним відділенням в області з цілодобовим наданням планової та ургентної допомоги пацієнтам з торакальною патологією.
Лікарями відділення виконуються операції на легенях, межестінні, серці, діафрагмі, стравоході. Лікарями відділення здійснено більш ніж 2,5 тис. виїздів в ЛПЗ області для надання невідкладної допомоги.

5.Основні напрямки роботи:
За час існування у відділенні впроваджені наступні нові методики: відеоасистовані та торакоскопічні резекції легень, видалення гематом плевральної порожнини, металоостеосинтез ребер та грудини при флотуючих переломах, бужування стравоходу «по струні» при стриктурах стравоходу, тампонада головного та дольових бронхів з приводу бронхіальних нориць та профузних кровотеч, плевректомія з декортикацією легень та селективна торакопластика при гнійних захворюваннях плевральної порожнини
Більшість оперативних втручань проводяться під загальним знеболенням. Наше відділення – це висококваліфікована лікарська допомога, комфортні умови, широкий спектр медичних послуг, індивідуальний підхід, доброзичлива атмосфера і висока якість обслуговування пацієнтів 


Основними завданнями, які виконують співробітники є:

 • надання кваліфікованої спеціалізованої планової та невідкладної допомоги;
 • організаційно – методичне керівництво рівнем і якістю допомоги в ЛПЗ області;
 • підвищення кваліфікації лікарів – шляхом підготовки на робочому місці, організації та проведення конференцій, семінарів, занять тощо;
 • впровадження в роботу ЛПЗ області нових методик діагностики та лікування;
 • контроль якості експертизи з тимчасовою втратою працездатності та планування і проведення заходів, спрямованих на зниження захворюваності та інвалідності за фахом.

6. Плани робіт:
В 2020 році пріоритетними напрямками організації хірургічної торакальної допомоги населенню є:

 • подальше підвищення ефективності лікувально – профілактичної допомоги населенню області, насамперед сільським мешканцям;
 • впровадження в роботу відділення сучасних методик обстеження та лікування хворих;
 • впровадження в роботу відділення нових відеоторакоскопічних втручань на органах грудної клітки;
 • підвищення ефективності профілактичних оглядів з метою раннього виявлення захворювань органів грудної порожнини;
 • покращення показників стану здоров’я населення області по основній торакальній патології в результаті планового оздоровлення хворих;
 • підвищення професійної підготовки лікарів та середнього медичного персоналу;
 • покращення якості експертизи та профілактика патології грудної порожнини з тимчасовою та стійкою втратою працездатності;
 • покращення матеріально – технічної бази;
 • пропаганда здорового способу життя, підвищення санітарно-гігієнічної культури населення.

7.Співпраця:
Налагоджено науково – практичну співпрацю з кафедрою хірургії, травматології,ортопедії та фтизіатрії медичного інституту СумДУ.
Актуальна інформація для пацієнтів:
Перед плановим оперативним втручанням всі пацієнти повинні пройти наступні обстеження:

Актуальна інформація для пацієнтів:
Перед плановим оперативним втручанням всі пацієнти повинні пройти наступні обстеження:

 1. Клінічний аналіз крові, лейкоформула, тромбоцити, час кровотечі
 2. Аналіз крові на сахар
 3. Аналіз крові на РМП
 4. Аналіз крові на группу и резус-фактор
 5. Флюорографія (або рентгенографія) органів грудної клітини
 6. Електрокардіографія
 7. Коагулограмма;
 8. Клінічний аналіз сечі
 9. Разгорнуте заключення терапевта о стані внутрішніх органів та відсутності противопоказань для планового оперативного лікування
 10. Аналіз кала на я/г.
 11. Ан. крові на гепатити В і С, ВІЛ.
 12. Направлення від лікаря дільничної лікарні.
 13. Розгорнутий витяг з амбулаторної карти або історії хвороби з вказівкою діагнозу та супутніх хвороб.
 14. Висновок лікаря фтизіатра ( по показанням).
 15. Обстеження функції зовнішнього дихання.
 16. Аналіз харкотиння клінічний.
 17. Аналіз харкотиння на мікрофлору та чутливість її до антибіотиків.
  Термін дії аналізів не повинен перевищувати 10 днів.

В торакальне відділення КНП “СОКЛ” направляються хворі із наступною патологією:

 • Відкрита травма грудної клітини.
 • Закрита травма грудної клітини.
 • Ушкодження стравоходу.
 • Сторонні тіла дихальних шляхів та стравоходу.
 • Медіастеніт.
 • Поєднана травма грудної клітини, черевної порожнини та кінцівок при приволюючої важкості з боку грудної клітини.
 • Спонтанний пневмоторакс.
 • Післяопікові стриктури нижчих дихальних шляхів та стравоходу.
 • Пошкодження діафрагми, релаксація, кили діафрагми.
 • Хронічні неспецифічні захворювання легень та плеври.
 • Доброякісні пухлини грудної порожнини та межистіння.
 • Непухлинна патологія молочних залоз.
 • Ахалазія кардії, кардіоспазм.
 • Дивертикули стравоходу.
 • Вади розвитку легенів.
 • Легенева кровотеча.