Хірургічне лікування кил міжхребцевих дисків

Хребет людини складається з хребців, між якими розташовані міжхребцеві диски. Хребет ділиться на 3 основні відділи: шийний, грудний, поперековий. Внизу відпоперековоговідділурозміщенакрижовакістка. Закінчується хребет куприком.

Міжхребцеві диски дають можливість хребту рухатися і забезпечують його амортизацію, пом’якшуючи навантаження. Складається диск з жорсткого зовнішнього фіброзного кільця і м’якого внутрішнього пульпозного ядра.

Коли виникаєгрижаміжхребцевого диска, відбуваєтьсярозривфіброзногокільця і невелика частинапульпозного ядра виштовхуєтьсяназовні. При великихрозмірахгрижі вона стискаєнервовийкорінець, щорозташованийпоруч. Так виникаєбіль у нозі.

Лікарможерекомендуватихірургічневтручання, якщоконсервативніваріантилікування, такі як фізіотерапія і медикаменти, не зменшуютьабоповністюприпиняютьбіль. Вінабо вона розмовлятимуть з пацієнтом про типихірургії хребта, якідоступні, і, залежновід конкретного випадку, допоможутьвизначити, яка процедура може бути відповідною процедурою. Як і при будь-якійоперації, вікпацієнта, загальний стан здоров’я та іншіпитаннявраховуються при розглядіоперації.

Коли показане хірургічне втручання?

  • біль у спині та нозі обмежує нормальну діяльність або погіршує якість життя;
  • розвиваються прогресуючі неврологічні дефіцити, такі як слабкість ніг і / або оніміння;
  • втрата нормальноїфункції кишечника і сечовогоміхура;
  • складність стоятиабо ходити;
  • ліки та фізіотерапевтичні методинеефективні

У випадках, якщобіль не піддається контролю препаратами і епідуральними блокадами, якщопісля 6 тижнів консервативного лікуваннябіль не зменшивсяабоякщоприсутнісимптоми, щовказують на можливінезворотніпошкодженнянервів, пацієнтуможезнадобитисяхірургічнелікування. Операціїпотребуютьблизько 9 – 10% пацієнтів з грижеюміжхребцевого диска.

Дискектомія – операція на міжхребцевому диску, приякійвидаляється частина диску, якавиходить за межіміжхребцевогоз’єднання. Головна мета операції – знизититискхрящовоїтканини диска нанервовікорінці, щовикликаєїхподразнення, запалення і набряк, і призводить до значногобольового синдрому, а при тривалійвідсутностілікування – до втратичутливості і руховихфункцій.

Ламінектомія – операція на дужці хребця, мета якої- видалення ділянки кісткової тканини безпосередньо над спинномозковим корінцем. В результаті навколо нерва формується більше простору, знижується тискна пошкоджені частини нервового корінця, що покращує його кровопостачання, усуває набряк периневральної оболонки і сприяє, таким чином, зменшенню больового синдрому. Інша назва цієї операції – відкрита декомпресія.

Артродез хребців (абоспонділодез) – операція, приякійвиконуютьнерухомез’єднаннядекількоххребців. Головна мета маніпуляції – стабілізаціяураженого сегмента хребта і запобіганнятравми спинного мозкунестабільними і занадторухливимихребцями. Найбільш часто застосовується при травмах / переломах хребта, дегенеративнихзахворюванькістковоїтканини і хрящовоїтканинидисків, деформаціях.

Трансплантація і протезування міжхребцевих дисків – у випадках занадто масивного руйнування міжхребцевого диску, як правило хворому призначається артродез – операція прямого і нерухомого з’єднання хребців. Це значно впливає на біомеханічні властивості хребта і обмежує рух пацієнта. Тому, трансплантація протезуваннямміжхребцевих дисків є сучасною альтернативою в подібних ситуаціях. Сучасні механічні ендопротези імітують всі функції диска, завдяки чому рухливість у хребті зберігається. Також, в наш час проходять клінічні випробування біопротезів, вирощених в лабораторних умовах із власної хрящової тканини пацієнта.

Лазерна вапоризація. Це оперативне малоінвазивне втручання, що показане при ранніх стадіях протрузії і грижі міжхребцевого диска до настання секвестрації. При цьому всередину диска вводиться голка-провідник, через яку підводиться лазерний світлодіод. Через нього подається лазерне випромінювання, яке коагулює внутрішню частину диска. В результаті знижується тиск всередині диска, зменшується його випинання і здавлювання спинномозкових корінців..

Всесвітньовизнаним стандартом оперативного лікуваннягрижіміжхребцевого диска є мікродискектомія. Операціявиконуєтьсяпідзагальноюанестезією і триваєблизько 20-30 хвилин. Мікродискектоміявиконуєтьсяпідспеціальнимнейрохірургічнимопераційниммікроскопом з використанняммікроінструментів. Такаоперація є прикладом мініінвазивнихтехнологій, щовикористовуються при захворюваннях хребта. Виконанняїїпідмікроскопомдозволяєвидалитигрижу, не травмуючисусіднітканини. Особливо це актуально для нервових структур, якірозташовуються в безпосереднійблизькості.

Видаленнягрижі лазером. Широко відомий метод лікуванняміжхребцевоїгрижі. Використовується як альтернатива до стандартного консервативного лікування у випадку, якщонемаєпоказів до мікродискектомії. Маєдужевузькіпокази і практично ніякихпереваг перед стандартнимконсервативнимлікуванням.

Лікар- нейрохірург

нейрохірургічного відділення КЗСОР СОКЛ                   Циндренко Олександр Павлович