Відділення анестезіології

1. Інформація про завідувача відділення КНП СОР «СОКЛ».

ПОДОЛЯКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА – завідувачка відділення, лікар-анестезіолог, лікар-анестезіолог дитячий.

2. Інформація про лікарів відділення:

1. ПОДОЛЯКА ТЕТЯНА МИКОЛАЇВНА – завідувачка відділення, лікар-анестезіолог, лікар-анестезіолог дитячий.

2. ЛАНІН ВОЛОДИМИР ВЕНІАМІНОВИЧ – лікар-анестезіолог.

3. МОРОЗ ОЛЕКСАНДР МИКОЛАЙОВИЧ – лікар анестезіолог.

4. СЕРГІЄНКО ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ – лікар-анестезіолог.

5. ОХРІМЕНКО ОЛЕКСАНДР АЛЬБЕРТОВИЧ – лікар-анестезіолог.

6. БОКАТОВ АНДРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ – лікар-анестезіолог.

7. ОГІЄНКО МАКСИМ МИКОЛАЙОВИЧ – кандидат медичних наук, лікар-анестезіолог.

8. ПЄВНЄВА МАРГАРИТА ВІТАЛІЇВНА – лікар-анестезіолог.

9. ЗЕМЛЮК МИХАЙЛО МИКОЛАЙОВИЧ – лікар-анестезіолог.

10. ШЕВЧЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА – лікар-анестезіолог.

11. СПІВАК ОЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ – лікар-анестезіолог.

12. ПОБИВАЙЛО ІГОР СЕРГІЙОВИЧ – лікар-анестезіолог.

13. ГЕРАСИМЕЦЬ ЯРОСЛАВ ГРИГОРОВИЧ – лікар-анестезіолог.

14. ЛЮТЕНКО ІЛОНА МИКОЛАЇВНА – лікар-анестезіолог.

15. ЗОЛОТАРЬОВА АЛІНА ВІКТОРІВНА – лікар-анестезіолог.

16. САУЛЯК СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – лікар-анестезіолог.

3. Історія відділення:

В рамках виконання програми медичних гарантій та з метою покращення якості надання анестезіологічної допомоги населенню області була проведена реорганізація відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії та створення з 01.08.2022р. відділення анестезіології.

4. Основні напрямки роботи:

Забезпечує:

  • найбільш оптимальний метод анестезії, здійснення медикаментозної передопераційної підготовки, проведення загальних та регіональних анестезій при операціях, діагностичних та лікувальних процедурах;
  • здійснення інтенсивного спостереження за станом хворих в післяопераційному періоді до відновлення свідомості, дихання та стабілізації кровообігу;
  • проведення за показаннями реанімаційних заходів та подальшу інтенсивну терапію хворим в інших відділеннях лікувально-профілактичного закладу;
  • проведення лікування хворих в палатах інтенсивної терапії спільно з лікарями відповідних спеціальностей;
  • здійснення взаємозв’язку та послідовності співпраці з відділенням інтенсивної терапії, з метою переведення хворих у відділення ІТ для стабілізації стану та проведення інтенсивного лікування;
  • ведення облікової та звітної документації, складання звітів та подання їх керівнику КНП СОР «СОКЛ»;
  • необхідний рівень спеціального обстеження хворого, проведення знеболення;
  • здійснення ретельного нагляду за станом життєво-важливих функцій організму пацієнта, постійної реєстрації їх у відповідних медичних документах під час операцій (знеболення) та післяопераційному періоді до їх відновлення та стабілізації, своєчасне проведення корекції інтенсивної терапії.

Відділення анестезіології оснащене апаратами ШВЛ (Biyovent  Biosys – 2 шт., VG-70 – 5 шт., ЮВЕНТ-Т – 2 шт., ФАЗА-8 – 7 шт., РО-6Н – 1шт.), Наркозно-дихальними апаратами (LEON – 2шт., Sygnys Astra – 1 шт., Caelus Lite – 4 шт., Brightfield – 4 шт.), Дефібриляторами (Bene Heart C 1A – 1 шт., NIHON KOHDEN – 1 шт., D500-MEDIANA – 4 шт., ДКИ – 1 шт.), Моніторами пацієнта (Efficia CM-12 – 6 шт., EDAN IM60 – 4 шт., ЮМ300-Т – 3 шт., G3C – 5 шт.), Інфузоматами (ЕВ 08 – 2 шт., SN1800 – 2 шт., ДШ07 – 1 шт., HACOC ALARIS – 1 шт., SUS-6010 – 1 шт.), Стимулятор нервів  STIMUPLEX  HSN 12, Апарат УЗД PHILIPS  Lumify-L 12-4, Відеоларингоскоп.

5. Плани робіт:

Керуватися в роботі законами України, постановами кабінету міністрів України, наказами та інструкціями МОЗ України, УОЗ Сумської ОДА, наказами та вказівками головного лікаря лікарні та заступника головного лікаря з медичної частини, Положенням про обласну лікарню, Положенням про відділення анестезіології, правилами внутрішнього трудового розпорядку лікарні, колективним договором. Забезпечення обсягу та якості медичної допомоги хворим згідно з затвердженими МОЗ України клінічними протоколами надання медичної допомоги. Оптимальне та раціональне використання кадрових ресурсів наявних у відділенні. Проведення аналізу показників клінічної роботи відділення з метою їх подальшого удосконалення.

6. Співпраця:

В межах лікарні взаємодіє з адміністрацією лікарні, відділом кадрів, діагностичною службою, лікарями-спеціалістами закладу, комісією з контролю якості роботи, комісією з профілактики внутрішньолікарняної інфекції, службою охорони праці, господарською частиною, відділом медстатистики, профспілковим комітетом.

Професійні зв’язки за межами лікарні має з обласним науковим товариством за фахом, медичною бібліотекою, базами підвищення кваліфікації, обласною атестеційною комісією.