Гематологічне

1.Інформація про завідувача відділення КНП СОР «Сумської обласної клінічної лікарні».

     Придюк  Павло Йосиович, завідувач гематологічного відділення,  лікар вищої категорії, експерт з гематології при  управлінні охорони здоров`я в Сумській області, член Европейської асоціації гематологів ЕНА.

 1. Інформація про лікарів відділення:
1)Трофімчук Світлана Олексіївна лікар-гематолог
2)Cема Оксана Григорівна лікар-онколог
3)Голубничий Станіслав Олександрович Лікар-хірург-онколог
4)Геращенко Марія Миколаївна лікар-гематолог
5) Дудченко Ірина Олександрівна

6) Денисенко Оксана Володимирівна

лікар-гематолог

лікар-гематолог

    3.Контактна інформація: Тел: (0542) 66-58-92,

Ел. пошта: gematolog1@ukr.net

    4.Історія відділення:

        В 1967 році в Сумській обласній лікарні був відкритий гематологічний центр з гематологічним відділенням на 30 ліжок та гематологічним кабінетом в поліклініці. Організатором створення гематологічного центру та її першим керівником була Галкіна Марфа Михайлівна.

У відділенні  користуються сучасними методами лікування  та діагностики для кожної нозології засновані на міжнародних стандартах (европейських – ESMO, американських – NCCN),  уніфікованих клінічних протоколів МОЗ.

За останні роки у відділенні впроваджені схеми високодозової хіміотераії для лікування хворих на гострі лейкемії, для пацієнтів з множинною мієломою використання препаратів «бортезоміб, леналідомід, талідомід»,  хворих  на лімфопроліферативні захворювання – курси поліхіміотераії з використанням препаратів « рітуксимаб, бендомустит, ібрутиніб, венетоклакс»,  хворих на апластичну анемію – «АТГАМ». Введення хіміопрепаратів здійснюється за допомогою сучасних інфузійних систем (інфузомат « Braun»), що суттєво дозволяє зменшити кількість побічних дій під час лікування.

   5.Основні напрямки роботи:

На базі гематологічного стаціонару надається медична допомога пацієнтам  з нозологіями: гострі лейкемії, лімфопроліферативні захворювання (хронічний лімфолейкоз, злоякісні лімфоми), парапротеїнемічні гемобластози (множинна мієлома та інші), злоякісний гістіоцитоз, мієлороліферативні хвороби (хронічний мієлолейкоз, ідопатичний мієлофіброз, справжня поліцитемія, ессенціальна тромбоцитемія, мієлодиспластичні синдроми і інші), анемії, успадковані та набуті, тромбоцитопенії,  депресії гемопоезу (апластині анемії, агранулоцитози та ін.), геморагічні діатези, успадковані та набуті, а також гемофілія, тромбофілії, хвороби накопичення (Гоше, Німана-Піка, Ломдинга, Вельтмака), успадковані нейропенії, цитопенії невідомого ґенезу.

У відділенні проводяться стернальна пункція з морфологічним дослідженням і диференційним підрахунком мієлограми, пункція і біопсія лімфатичних вузлів, трепанобіопсія, люмбальна пункція з біохімічним і морфологічним аналізом люмбальної рідини, коагулологічні, імуногепатологічні та біохімічні  дослідження. В залежності від клінічної ситуації на базі діагностичних відділень КПН СОР «СОКЛ» хворі гематологічного відділення мають можливість обстежуються з використанням ендоскопічних (ЄФГДС, колоноскопія, бронхоскопія), ультразвукових досліджень, компютерної томографії, магніто-резонанасної томографії. Активно використовуються колонієстимулюючи засоби, проводиться своєчасна антибіотикотерапія, протигрибкова та противірусна терапія,  замісна терапія препаратами крові та її компонентами,  що суттєво дозволяє пацієнтам досягти ремісію та покращити якість життя.

   6.Плани робіт:

План роботи гематологічного відділення на 2021 рік передбачає проведення аналізу основних показників діяльності відділення та гематологічної служби в Сумській області, проводити експертну оцінку роботи лікарів-терапевтів в районних стаціонарах, своєчасне обстеження  та направлення до спеціалізованого гематологічне відділення хворих з підозрою на системне захворювання крові. Проведення загальнолікарняних конференції за участі лікарів-гематологів, здійснення консультативної та організаційної допомоги при виїзди в закріплені райони. Розробка індивідуальних планів підвищення кваліфікації особового складу гематологічного відділення, публікація статтей в профільних медичних журналах, розробка інформаційних листів для хворих на гемофілію.

 7.Державні та обласні програми:

Гематологічне відділення бере участь у державних програмах: «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру», КПКВК 2301400:

 • за напрямком – «Централізована закупівля медикаментів для лікування дорослих хворих на гемофілію»
 • за напрямком – «Централізована закупівля хіміотерапевтичних препаратів,  радіофармпрепаратів та препаратів супроводу для лікування онкологічних  хворих» Лікарські засоби для лікування хворих на хронічний мієлоїдний лейкоз»
 • за напрямком «Централізована закупівля хіміопрепаратів, радіофармпрепаратів та препаратів для супроводу для лікування онкологічних хворих. Лікарські засоби для лікування онкогематологічних хворих»

Згідно даних програм онкогематологічні хворі та хворі на коагулопатії забезпечуються безкоштовними хіміотерапевтичними препаратами  та факторами згортання крові.

8.Співпраця:

 • Гематологічне відділення  тісно співпрацює з Інститутом гематологій та трансфузіології НАМН, м.Київ.
 • Інститутом експериментальної патології, онкології і радіології  ім. Р.Є.Кавецького НАН України.
 • Національним Науковим Центром  Радіоційної Медицини м.Київ.
 • Інститутом патології крові та трансфузійної медицини НАМН України м.Львів.
 • Національним інститут раку м.Київ.
 • Кафедра внутрішньої медицини післядипломної освіти медичного інституту Сумського державного університету.
 • Кафедра патологічної анатомії(Науковий центр патоморфологічних досліджень) медичного інституту Сумського державного університету це дозволило збільшити обсяг діагностичних обстежень, зокрема цитохімічні, цитогенетичні, молекулярно-генетичні, гістологічні,  імуногістохімічні  та імунофенотипування клітин кісткового мозку/периферичної крові  частині хворих.
 1. Актуальна інформація для пацієнтів.

Лікарі-гематологи безперервно підвищують свій професійний рівень приймаючи участь у міжнародних конференціях, семінарах, конгресах, виступають в семінарах-нарадах терапевтів для покращення гематологічної служби в районах Сумської області. Проводять роз’яснювальну роботу для хворих відносно профілактики та лікування станів після хіміотерапії, надають інформацію про новітні підходи в лікування та діагностики в галузі гематологіїв Україні.