Отоларингологічне

1.Інформація про завідувача відділення КНП СОР «СОКЛ».

Ситнік Валентина Іванівна, лікар-отоларинголог, вища кваліфікаційна категорія, експерт управління охорони здоровя.

2. Інформація про лікарів відділення:

Курочка Євген Сергійовичлікар-отоларинголог
Бадіон Валентина Володимирівналікар-отоларинголог
Шостак Любов Олександрівналікар-отоларинголог
Колюка Леся Олексіївналікар-отоларинголог
Шийко Марина Миколаївналікар-отоларинголог
Калмикова Аліна Юріївна    лікар-отоларинголог
Максименко Назарій Олександровичлікар-отоларинголог

3. Контактна інформація: Номер телефону – 66-58-51

4. Історія відділення:

Історія отоларингологічної служби Сумської області розпочалася з 1927 року, коли на базі міської лікарні було відкрито отоларингологічне відділення на 10 ліжок.

Сьогодні отоларингологічна служба КНП СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» представлена отоларингологічним відділенням та консультативним поліклінічним прийомом, де ведуть прийом лікар-отоларинголог, лікар-сурдолог, лікар-фоніатр, фонопед, логопед.

У відділенні працюють 6 лікарів – отоларингологів (з них з вищою категорією – 3).

На базі відділення проходять навчання студенти та клінічні ординатори медичного інституту Сумського державного університету з дисципліни «Отоларингологія» (завідувач курсом к. мед. н. Сміянов Є.В.) та лікарі – інтерни за спеціальністю «Отоларингологія» (керівник – завідувач відділенням Ситнік В.І.).

Отоларингологічне відділення КНП СОР “Сумська обласна клінічна лікарня” на сьогоднішній день є єдиним спеціалізованим відділенням в м.Суми та області, яке має необхідну матеріально-технічну базу, підготовлених отоларингологів, можливість проводити операції разом зі суміжними спеціалістами (щелепно-лицевими хірургами, нейрохірургами, офтальмолагами тощо).

Отоларингологічне відділення має обладнання для ендоскопічної діагностики отоларингологічної патології: риноскопія, ларингоскопія, отоскопія. Переважна більшість хірургічних втручань у відділенні проводиться з використанням  малоінвазивних та ендоскопічних  технологій.

Завершальний етап ендоскопічної ендоназальної гайморотомії з видаленням стороннього тіла з гайморової порожнини.

5. Основні напрямки роботи:

У своїй роботі ми активно використовуємо новітнє діагностичне та лікувальне обладнання: ендоскопічне дослідження, комп’ютерна томографія, магнітно-резонансна томографія, 3D конусна томографія, аудіометрія, імпедансометрія. Ендоскопічне обстеження у відділенні проводиться при первинному огляді. Оперативні втручання проводяться під загальним знеболенням. Наше відділення – це висококваліфікована лікарська допомога, комфортні умови, широкий спектр медичних послуг, індивідуальний підхід, доброзичлива атмосфера і висока якість обслуговування пацієнтів 

Основними завданнями, які виконують співробітники отоларингологічного відділення, є:

– надання кваліфікованої спеціалізованої планової та невідкладної допомоги отоларингологічним хворим області;

– організаційно – методичне керівництво рівнем і якістю отоларингологічної допомоги в ЛПЗ області;

– підвищення кваліфікації лікарів – отоларингологів шляхом підготовки на робочому місці, організації та проведення конференцій, семінарів, занять тощо;

– впровадження в роботу ЛПЗ області нових методик діагностики та лікування отоларингологічних хворих;

– контроль якості експертизи з тимчасовою втратою працездатності та планування і проведення заходів, спрямованих на зниження захворюваності та інвалідності за фахом.

Отоларингологічне відділення оснащене необхідним діагностичним та лікувальним обладнанням.

6. Плани робіт:

В отоларингологічному відділенні КНП СОР «Сумська обласна клінічна лікарня» щороку лікується понад 1000 хворих, більшій частині з яких виконуються оперативні втручання.

В 2021 році пріоритетними напрямками організації отоларингологічної допомоги населенню в ЛОР відділенні є:

– подальше підвищення ефективності лікувально – профілактичної допомоги населенню області, насамперед сільським мешканцям;

– впровадження в роботу відділення сучасних методик обстеження та лікування отоларингологічних хворих;

– впровадження в роботу відділення ендоскопічних хірургічних втручань на ЛОР органах;

– підвищення ефективності профілактичних оглядів з метою раннього виявлення покращення захворювань ЛОР органів;

– покращення показників стану здоров’я населення області по основній отоларингологічній патології в результаті планового оздоровлення отоларингологічних хворих диспансерної групи;

– підвищення професійної підготовки лікарів – отоларингологів та середнього медичного персоналу;

– покращення якості експертизи та профілактика отоларингологічної патології з тимчасовою та стійкою втратою працездатності;

– покращення матеріально – технічної бази;

– пропаганда здорового способу життя, підвищення санітарно-гігієнічної культури населення.

7. Співпраця:

Налагоджено науково – практичну співпрацю з кафедрою ЛОР хвороб Харківської медичної академії післядипломної освіти та Інститутом отоларингології м. Київ.

8. Актуальна інформація для пацієнтів:

Показання для госпіталізації планових хворих в отоларингологічне відділення СОКЛ:

 • хронічні гнійні захворювання вуха;
 • алергічний риносинуїт;
 • вазомоторний риніт;
 • викривлення носової перегородки;
 • гіпертрофічний риніт;
 • хронічні гнійно-поліпозні захворювання додаткових порожнин носа;
 • хронічний тонзиліт;
 • хронічні захворювання гортані з вираженими стійкими  порушеннями функції, передракові захворювання гортані;
 • травматичні пошкодження ЛОР органів;
 • пластичні операції на ЛОР органах;
 • доброякісні новоутворення ЛОР органів.

Показання для госпіталізації ургентних хворих в отоларингологічне відділення СОКЛ:

1 Гостре запалення зовнішнього і середнього вуха.

2. Загострення хронічного гнійного середнього отиту.

3. Внутрішньочерепні отогенні ускладнення. Лабіринтит.

4. Приступи хвороби Меньєра.

5. Гострий неврит слухових нервів.

6. Травми, сторонні тіла, кровотечі з ЛОР органів.

7. Отогенний, риногенний, тонзилогенний сепсіс.

8.Риногенні, орбітальні, внутрішньочерепні ускладнення.

9.Гематома, абсцес носової перегородки.

10.Фурункул, карбункул носа.

11.Гостре запалення параназальних синусів, загострення хронічних параназальних синуситів.

12.Перітонзилярні і заглоткові абсцеси.

13.Термічні та хімічні опіки глотки, гортані.Гострі стенози гортані різного походження

14.Гострі запальні захворювання гортані.

15.Гострі алергічні захворювання глотки і гортані.

16.Парези лицевого нерву (отогенні )

17.Гострі паралічі гортані.

Перед плановим оперативним втручанням всі пацієнти повинні пройти наступні обстеження:

 1. Клінічний аналіз крові, лейкоформула, тромбоцити, час кровотечі
 2. Аналіз крові на сахар
 3. Аналіз крові на РМП
 4. Аналіз крові на группу и резус-фактор
 5. Флюорографія (або рентгенографія) органів грудної клітини
 6. Електрокардіографія
 7. Коагулограмма;
 8. Клінічний аналіз сечі
 9. Разгорнуте заключення терапевта о стані внутрішніх органів та відсутності противопоказань для планового оперативного лікування
 10. Аналіз кала на я/г.
 11. Ан. крові на гепатити В і С.

Термін дії аналізів не повинен перевищувати 10 днів.

На період карантинних обмежень з приводу COVID 19 госпіталізація хворих у відділення проводиться за наявності ПРЛ теста або цитотеста. Дослідження можна також пройти в приймальному відділенні Сумської обласної клінічної лікарня.