Відділення екстреної (невідкладної ) медичної допомоги

1. Інформація про завідувача відділення КНП СОР «СОКЛ».

ПРОЦЕНКО ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА – завідувачка відділення, лікар – анестезіолог, лікар медицини невідкладних станів

2. Інформація про лікарів відділення:

  1. ПРОЦЕНКО ТЕТЯНА ГРИГОРІВНА – завудувачка відділення, лікар – анестезіолог, лікар медицини невідкладних станів
  2. МИХАЙЛІЧЕНКО ЯНА ЛЕОНІДІВНА – лікар-терапевт
  3. ЛІТОВЧЕНКО ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ – лікар-терапевт
  4. ПЕРУН ЮЛІЯ БОГДАНІВНА – лікар-терапевт, лікар медицини невідкладних станів
  5. ПОЧЕПЦОВА ІЛОНА ІГОРІВНА – лікар-терапевт, пульмонолог
  6. АЛЕКСЕНКО ЮЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА – лікар-терапевт
  7. БАБІЧ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРІВНА – лікар-терапевт

3. Контактна інформація: тел. 66-58-40 ел.пошта: sokl_priymalne@ukr.net

4. Історія відділення:

Історія розвитку приймального відділення розпочинається з 1 жовтня 1948 року. Коли почала працювати обласна лікарня у 1948 році, приймальне відділення було розташоване у 2-му корпусі. Під час побудови 3-го корпусу лікарні передбачалось розміщення в ньому і приймального відділення. У 1968 році був побудований 1-й корпус ,де розташовувався санпропускник №1. Приймальне відділення є структурним підрозділом КНП «Сумська обласна клінічна лікарня» і взаємодіє з поліклінічним та стаціонарними відділеннями.

З 2018 року розташоване в трьох корпусах лікарні в І та ІІІ по вул. Троїцька, 48 та в корпусі В за адресою: м. Суми, по вулиці Ковпака,18

В І корпусі лікарні в приймальному відділенні проводиться прийом хворих, надання невідкладної медичної допомоги та госпіталізація до відділень: ортопедо-травматологічного, судинного, урологічного, отоларингологічного, стоматологічного, відділення мікрохірургії ока, гематологічного, нефрологічного.

В ІІІ корпусі лікарні проводиться надання невідкладної медичної допомоги та госпіталізація хворих до відділень хірургічного профілю: хірургічного, нейрохірургічного, торакального, проктологічного, відділення анестезіології з ліжками інтенсивної терапії.

В корпусі В надається невідкладна медична допомога та проводиться госпіталізація до відділень терапевтичного профілю: неврологічного, пульмонологічного, гастроентерологічного, ендокринологічного, ревматологічного, імунологічного.

5. Основні напрямки роботи:

Забезпечує:

  • планову госпіталізацію хворих, у відділення лікарні за направленнями лікарів Сумської обласної консультативної поліклініки;
  • прийом та вирішення питання про госпіталізацію хворих за екстреними показаннями за направленнями лікарів швидкої медичної допомоги та хворих, які звертаються за медичною допомогою у лікувальний заклад у порядку самозвернення;
  • кваліфікований огляд, обстеження та надання хворим у разі потреби необхідної медичної допомоги на рівні діючих стандартів.

Приймальне відділення оснащене електрокардіографами, пульсоксиметром, приладом для визначення рівня глюкози в крові

6.Плани робіт:

Керуватися в роботі законами України, постановами кабінету міністрів України, наказами та інструкціями МОЗ України, УОЗ Сумської ОДА, наказами та вказівками головного лікаря лікарні та заступника головного лікаря з медичної частини, Положенням про обласну лікарню, Положенням про приймальне відділення, правилами внутрішнього трудового розпорядку лікарні, колективним договором. Проводити контроль за прийомом, реєстрацією, огля-дом, санітарною обробкою та транспортуванням хворих, які госпіталізуються на лікування у відділення лікарні. Про виявлені недоліки доповідати на виборчих нарадах у відділенні. Контролювати якість ведення медичної документації у відді-ленні молодшими спеціалі-стам з медичною освітою. Про виявлені недоліки доповідати на виборчих нарадах у відділенні.

7.Співпраця:

В межах лікарні взаємодіє з адміністрацією лікарні, відділом кадрів, поліклінікою, лікувально-діагностичними відділеннями лікарні, медичним статистиком. Професійні зв’язки за межами лікарні: з організаціями, які відповідальні за санітарно-протиепідемічний стан, центром профілактики СНІДу, центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, іншими лікувально-профілактичними закладами.