Пульмонологічне

1. Інформація про завідувач відділенням: Чередніченко Наталія Анатоліївна, лікар – пульмінолог першої категорії, Алергологія – вища категорія. Експерт з пульмонології управління охорони здоров’я.

2. Інформація про лікарів відділення

Солорєв Станіслав Олександровичлікар-пульмонолог

 Лікар алерголог: ГУЙВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА – вища категорія

3. Контактна інформація:
Тел.. пост м\с – 66-58-69

Ординаторська – 66-58-70
Електронна адреса: pulmonolog14@ukr.net, pulmonolog54@gmail.com

4. Коротка історія відділення:
Пульмонологічне відділення відкрито у 1974 році. Йшов час у відділенні напрацьовувався безцінний досвід та авторитет, збагачувалася та зміцнювалася матеріально технічна база. Упродовж свого існування відділення пережило немало реорганізацій та змін.
На даний час наша адреса: м. Суми вул. Ковпака, 18, корпус Б, 3 поверх. Відділення функціонує на 35 ліжок. Колектив нараховує 3 лікаря, 7 середнього медичного персоналу та 7 молодшого медичного персоналу. Відділення забезпечено необхідним обладнання, медичною апаратурою та інструментарієм.

5. Основні напрямки роботи:

Профіль захворювань та покази для скерування у відділення пульмонології :

 1. Бронхіальна астма, неконтрольована, середньо-важкий, важкий персистуючий перебіг для корекції лікування;
 2. Хронічне обструктивне захворювання легень, важкий перебіг, група А,В,С,D для уточнення діагнозу, корекції лікування.
 3. Пневмонія ІІІ-V групи складності по шкалі PORT, в тому числі з ускладненням, для корекції лікування, обстеження та диференційної діагностики.
 4. Муковісцидоз в осіб 18 років та старше в період загострення, для корекції лікування.
 5. Бронхоектатична хвороба (в тому числі вторинні бронхоектази) в період загострення для корекції лікування.
 6. Саркоїдоз І-ІVст., для первинного встановлення діагнозу, корекції лікування.
 7. Інтерстиційні захворювання легень: ідіопатичний легеневий фіброз, гіпер-сенситивний пневмоніт, неспецифічні інтерстиційні пневмонії, ятрогенний пневмоніт/фіброз, криптогенна організуюча пневмонія, еозинофільне інтерстиційне захворювання легень (еозинофільна пневмонія), респіратоний бронхіоліт, десквамативна інтерстиційна пневмонія, гостра інтерстиційна пневмонія, лімфоцитарна інтерстиційна пневмонія, рідкісні ІЗЛ (лімфангіолейоміоматоз, альвеолярний протеїноз, ідіопатичний гемосидероз легень, ідіопатичний бронхолегеневий амілоїдоз, остеопластична пневмопатія), для первинного встановлення діагнозу, для корекції лікування.
 8. Інтерстиційні захворювання легень, асоційовані з системними захворюваннями, та які не класифікуються, для первинного підтвердження діагнозу, для корекції лікування.
 9. Спадкові та первинні захворювання органів дихання (сімейний легеневий фіброз, Hermansky-Pudlak-синдром, легеневий гістіоцитоз Лангерганса, емфізема з дефіцитом альфа-1-антитрипсину), для первинного підтвердження діагнозу, для корекції лікування.
 10. Професійні захворювання органів дихання (пневмоконіоз, азбестоз), для первинного підтвердження діагнозу, для корекції лікування.
 11. Хронічне легеневе серце, СН І-ІІІ, ФК І-ІV.
 12. Легенева артеріальна гіпертензія, ФК І-ІV, для первинного підтвердження діагнозу, для корекції лікування.
 13. Тромбоемболія легеневої артерії малого ризику, в тому числі хронічна постембо-лічна легенева гіпертензія, для первинного підтвердження діагнозу, для корекції лікування.
 14. Підозра на онкологічну патологію органів дихання та середостіння, для встанов-лення первинного діагнозу та диференційної діагностики.
 15. Синдром нічного апное, храп та інші дихальні розлади неясного ґенезу. Функціональний скринінг для первинного встановлення клінічного діагнозу та корекції лікування.
 16. Діагностична знахідка патології легень та органів середостіння на рентгенограмі або на комп’ютерній томографії органів грудної клітки.
 17. Відсутність діагностичних можливостей на І-ІІ рівні для диференційної діагностики бронхообструктивного синдрому (спірометрія з провокаційним тестом та тестом на зворотністю бронхіальної обструкції).
 18. Відсутність діагностичних можливостей на І-ІІ рівні (бронхоскопія,  КТ органів грудної клітки, алергологічна діагностика) для діагностики пульмонологічної патології.
 19. Жінки в віці 18 років та старше в І-ІІІ триместрі вагітності з вище переліченою пульмонологічною патологією, для додаткового обстеження та корекції лікування.
 20. Відсутність кадрів та лікувально-діагностичних можливостей на І-ІІ рівні для вище переліченої пульмонологічної патології згідно уніфікованих клінічних протоколів затверджених наказами МОЗ.
 21. Проведення функціональних методів обстеження у пацієнтів з хронічною пульмонологічною патологією для експертизи непрацездатності.

Лікувально-діагностичні методики:

 1. Бронхоскопія з бронхоальвеолярним лаважем та біопсією спільно з торакальними хірургами та ендоскопістами.
 2. Спірометрія з бронходилятаційним тестом.
 3. Спірометрія з навантаженням.
 4. Пульсоксиметрія.
 5. Алерген-специфічна імунотерапія алергенами та алергоїдами алергічної патології органів дихання.
 6. Киснева терапія через кисневий концентратор.
 7. Небулайзерна терапія.
 8. Цифрова рентгенографія.
 9. Комп’ютерна томографія органів грудної клітки.
 10. Електрокардіографія з визначенням тиску у легеневій артерії.
 11. Ехокардіоскопія.
 12.  УЗД органів грудної клітки.
 13. Клінічний аналіз крові з лейкоцитарною формулою.
 14. Біохімічні аналізи крові (білкові фракції, с-реактивний білок, сечовина, креатинін, трансамінази, білірубін, холестерин, сіалові кислоти, СРБ, електроліти – натрій, калій, хлор), коаулограма, Jg Eзагальний.
 15. Визначення Д-дімеру, прокальцитоніну, інтерлейкінів.
 16. Бактеріологічні дослідження харкотиння на вторинну флору і МБТ з встановленням чутливості до антибіотиків.
 17. Цитологічні та імунологічні дослідження з метою виявлення активності процесу, диференціальної діагностики і оцінки ефективності лікування.

6. План робіт:
Забезпечити вивчення та виконання нормативних документів за дотриманням санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режиму у відділенні. Забезпечити 100% виконання плану ліжко-днів у відділенні. Надати стаціонарну допомогу 41,0% хворим – мешканцям сільської місцевості. Щокварталу проводити експертну оцінку якості консультативного прийому хворих. Результати обговорювати з лікарями поліклініки та відділення. Покращити комунікацію між поліклінікою і стаціонаром.

7. Державні та обласні програми:
Централізоване постачання за рахунок коштів державного бюджету по програмі «Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплекс заходів програм. характеру» (2019)» за напрямком «Медикаменти для лікування дорослих, хворих на муковісцидоз»

8. Співпраця:
Кафедра внутрішніх хвороб Сумського державного університету
ЛПЗ м.Суми та Сумської області
Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України м. Київ
ДЗ «Українська Алергологічна лікарня» смт Солотвино
ДУ НПМЦ «Реабілітація» м.Ужгород