Торакальне

1.Інформація про завідуючого хірургічним торакальним відділенням КНП СОР «СОКЛ».
Станіслав Олександрович
, лікар-хірург торакальний, вища кваліфікаційна категорія з торакальної хірургії, обласний експерт управління охорони здоров’я Сумської ОДА з торакальної хірургії. Кандидат медичних наук, асистент кафедри хірургії, травматології, ортопедії та фтизіатрії медичного інституту СумДУ.

2.Інформація про лікарів відділення:

 1. Крячек Олег Іванович, хірург торакальний,вища категорія.
 2. Кальченко Михайло Вікторович, хірург торакальний, вища категорія.
 3. Чариєв Мекан Реджепович, хірург торакальний, клінічний ординатор.
 4. Стефаник Богдан Тарасович, хірург торакальний.
 5. Авдєєв Сергій Вячеславович, хірург торакальний.
 6. Єрмоленко Світлана Анатоліївна, лікар-терапевт, друга категорія.
 7. Алексенко Юлія Олександрівна, лікар-терапевт.

3.Контактна інформація:
Номер телефону – 66-58-86
Електронна пошта: thoracic.sokl@gmail.com

4.Історія відділення:
Обласний центр по лікуванню хірургічних захворювань грудної клітки засновано в 1989 році торакальним хірургом, головним лікарем на той час, лікарем вищої категорії Винниченко Олександром Олексійовичем. Торакальне відділення є лікувально-діагностичним центром у місті Суми і області, розраховане на 20 ліжок і є єдиним відділенням в області з цілодобовим наданням планової та ургентної допомоги пацієнтам з торакальною патологією.
Лікарями відділення виконуються операції на легенях, межестінні, серці, діафрагмі, стравоході. Лікарями відділення здійснено більш ніж 2,5 тис. виїздів в ЛПЗ області для надання невідкладної допомоги.

5. Основні напрямки роботи:

За час існування у відділенні впроваджені наступні нові методики: відеоасистовані та торакоскопічні резекції легень, видалення гематом плевральної порожнини, металоостеосинтез ребер та грудини при флотуючих переломах, бужування стравоходу «по струні» при стриктурах стравоходу, тампонада головного та дольових бронхів з приводу бронхіальних нориць та профузних кровотеч, плевректомія з декортикацією легень та селективна торакопластика при гнійних захворюваннях плевральної порожнини

Більшість оперативних втручань проводяться під загальним знеболенням. Наше відділення – це висококваліфікована лікарська допомога, комфортні умови, широкий спектр медичних послуг, індивідуальний підхід, доброзичлива атмосфера і висока якість обслуговування пацієнтів 

Основними завданнями, які виконують співробітники є:

– наданнякваліфікованоїспеціалізованоїпланової та невідкладноїдопомоги;

– організаційно – методичнекерівництворівнем і якістюдопомоги в ЛПЗ області;

– підвищеннякваліфікаціїлікарів – шляхом підготовки на робочомумісці, організації та проведенняконференцій, семінарів, занять тощо;

– впровадженнявроботу ЛПЗ областінових методик діагностики та лікування;

– контроль якостіекспертизи з тимчасовоювтратоюпрацездатності та планування і проведеннязаходів, спрямованих на зниженнязахворюваності та інвалідності за фахом.

6. Плани робіт

В 2022 році пріоритетними напрямками організації хірургічної торакальної допомоги населенню є:

– подальше підвищення ефективності лікувально – профілактичної допомоги населенню області, насамперед сільським мешканцям;

– впровадження в роботу відділення сучасних методик обстеження та лікування хворих;

–  впровадження в роботу відділення нових відеоторакоскопічних втручань на  органах грудної клітки;

– підвищення ефективності профілактичних оглядів з метою раннього виявлення захворювань органів грудної порожнини;

– покращення показників стану здоров’я населення області по основної торакальної патології в результаті планового оздоровлення хворих;

– підвищення професійної підготовки лікарів та середнього медичного персоналу;

– покращення якості експертизи та профілактика патології грудної порожнини  з тимчасовою та стійкою втратою працездатності;

– покращення матеріально – технічної бази;

– пропаганда здорового способу життя, підвищення санітарно-гігієнічної культури населення

7. Державні та обласні програми: немає

8. Співпраця:

Налагоджено науково – практичну співпрацю з кафедрою «Хірургії, травматології,ортопедії та фтизіатрії» медичного інституту СумДУ.

Консультативна підтримка від кафедри «Торакальної хірургії та пульмонології» НМАПО ім. П.Л. Шупика м. Київ

9. Актуальна інформація для пацієнтів та лікарів:

Лікарями відділення виконується:

 • Широкий спектр малоінвазійних, резекційних та органозберігаючих операцій на легенях, плеврі, органах середостіння.
 • Торакоскопічна біопсія та трепан-біопсія новоутворень легень, плеври, грудної стінки (у т.ч. молочних залоз ).
 • Складні та реконструктивні операції на трахеї, бронхах, стравоході, перикарді,  встановлення трахеальних та стравохідних стентів.
 • Балонна кардіодилатація – лікування ахалазії стравоходу без операції.
 • Повний спектр оперативного лікування патології діафрагми, включаючи грижі стравохідного отвору діафрагми, будь-якої складності (ІІІ-IV ст., фіксовані, рецидивні).

Перед плановим оперативним втручанням всі пацієнти повинні пройти наступні обстеження:

 1. Клінічний аналіз крові, лейкоформула, тромбоцити, час кровотечі та згортання
 2. Аналіз крові на сахар
 3. Аналіз крові на РМП
 4. Аналіз крові на групу и резус-фактор
 5. Флюорографія (або рентгенографія) органів грудної клітини
 6. Електрокардіографія
 7. Коагулограмма;
 8. Клінічний аналіз сечі
 9. Розгорнуте заключення терапевта о стані внутрішніх органів та відсутності протипоказань для планового оперативного лікування
 10. Аналіз кала на я/г.
 11. Ан. крові на гепатити В і С, ВІЛ.
 12. Направленнявідлікарядільничноїлікарні.
 13. Розгорнутий витяг з амбулаторної карти або історії хвороби з вказівкою діагнозу та супутніх хвороб.
 14. Висновок лікаря фтизіатра( по показанням).
 15. Обстеження функції зовнішнього дихання.
 16. Аналіз харкотиння клінічний.
 17. Аналіз харкотиння на мікрофлору та чутливість її до антибіотиків.

Термін дії аналізів не повинен перевищувати 10 днів.

18.ПЛР тест або тест на антиген SARS CoV-2 (термін дії аналізів не повинен перевищувати 3 днів) у період дії карантинних обмежень.

В хірургічне торакальне відділення  КНП “СОКЛ” направляються хворі з наступною патологією:

 • Відкрита травма грудної клітини.
 • Закрита травма грудної клітини.
 • Ушкодження стравоходу.
 • Сторонні тіла дихальних шляхів та стравоходу.
 • Медіастеніт.
 • Поєднана травма грудної клітини, черевної порожнини та кінцівок при приволюючої важкості з боку грудної клітки.
 • Спонтанний пневмоторакс.
 • Післяопікові стриктури нижчих дихальних шляхів та стравоходу.
 • Пошкодження діафрагми, релаксація, кили діафрагми.
 • Хронічні неспецифічні захворювання легень та плеври.
 • Доброякісні або невстановленої етіології новоутворення органів грудної клітки.
 • Непухлинна патологія молочних залоз.
 • Ахалазія кардії, кардіоспазм.
 • Дивертикули стравоходу.
 • Вади розвитку легенів.
 • Легенева кровотеча.