Хірургічне

1. Інформація про завідувача відділення КНП СОР «СОКЛ».
Братушка Володимир Олександрович – завідувач хірургічним відділенням КНП СОР СОКЛ з 2007 року, категорія вища.

2. Інформація про лікарів відділення

 

Соболєв Юрій Іванович

лікар-хірург

 

Валюх Сергій Васильович

лікар-хірург

 

Свистунов Олександр Вікторович

лікар-хірург

 

Цебро Олег Миколайович

лікар-хірург

 

Шимко Володимир В’ячеславович

лікар-хірург

 

Мисловський Ігор Анатолійович

лікар-хірург

 

Попадинець Василь Миронович

лікар-хірург

 

Кравець Олександр Валерійович

лікар-хірург

 

П’ятикоп Геннадій Іванович

лікар-хірург

 

Кобилецький Микола Михайлович

лікар-хірург

 

Кобилецький Сергій Миколайович

головний хірург

Шевченко Володимир Порфирович

лікар-хірург

Велигодський Олексій Миколайович

 

лікар-хірург

Цигикал Роман Миколайович

лікар-хірург-проктолог

Провозьон Роман Євгенович

лікар-хірург-проктолог

Фірстенко Артем Олегович

лікар-хірург

3.Контактна інформація:
Тел. 66-58-02,  66-58-87
Ел. пошта: soklhirurgia@gmail.com

4.Історія відділення:
   Початок організації хірургічної допомоги на Сумщині, як і у всій Україні, відноситься до далекого дореволюційного періоду. Перші операції були виконані в Охтирській окружній лікарні у 1844 р., в інших лікувальних закладах операції виконували з початку 80-х років XIX століття.В цей період на Сумщині працювали лікарі-хірурги В.В. Шаболдаєв, Л.В. Шаболдаєв, К.А. Зільберник, Д.В. Бартош .
   З 1960 р. завідуючим хірургічним відділенням обласної лікарні було призначено Л.В.Супруна. У цей період значно розширився діапазон оперативних втручань на органах шлунково-кишкового тракту. З відкриттям на базі хірургічного відділення 20 ліжок по торакальній хірургії проводились операції при гнійних та онкологічних захворюваннях легень. Л.В.Супрун приділяв багато уваги вдосконаленню хірургічної допомоги в ЦРЛ, професійному росту лікарів-хірургів.
   У 1970 р. хірургічне відділення обласної лікарні очолив І.Ф. Дерев’янко – висококваліфікований хірург з великим діапазоном оперативних втручань.
   І.Ф. Деревянко багато уваги приділяв підвищенню професійної майстерності лікарів-хірургів відділення та області, передаючи свій досвід та знання. За його ініціативою здійснено добудови до хірургічного корпусу , що значно покращило роботу хірургічного відділення та інших структурних підрозділів обласної лікарні.
   У 1995 р. завідуючим відділенням був призначений Борисенко О.І., який працював на цій посаді до 2007 р. З 1996 р. на базі відділення засновано спочатку курс, а потім кафедра загальної хірургії медичного факультету Сумського державного університету (зав. кафедрою д.м.н., професор, академік І.Д.Дужий, к.м.н., доц.. Шевченко В.П., к.м.н. доцент ас. П’ятикоп Г.И., к.м.н. Кравець О.В) Щорічно публікуються наукові статті у хірургічних журналах та збірках.
В 2001 р. головний хірург УОЗ М.М. Кобилецький захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук. У 2004 році йому присвоєно почесне звання Заслужений лікар України. У 2005 році присвоєне звання доцента.
   У 2007 р. завідуючим хірургічним відділенням призначено Братушка В.О. У відділенні продовжується удосконалення оперативних втручань при виразковій хворобі шлунку та 12-палої кишки, жовчекам’яній хворобі, патології щитоподібної залози. Впроваджуються нові лікарські препарати при лікуванні хворих на гострий панкреатит та інші патології. Проводиться значна робота по покращенню матеріальної бази відділення.

     В Україні договір про медичне обслуговування населення з надання третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги методом трансплантації органів та інших анатомічних матеріалів уклали 26 закладів охороши здоров’я та наукових установ. Серед підписантів і Сумська обласна клінічна лікарня.

В жовтні 2020 р. в хірургічному відділенні Сумської обласної клінічної лікарні вперше відбулась трансплантація нирки від родинного донора, ця подія стала початком нового етапу в наданні хірургічної допомоги жителям області.

До сьогодні такі втручання проводилась лише у великих трансплантаційних центрах. Значна кількість пацієнтів вимушена була їхати за кордон. Від тепер у них буде можливість отримувати допомогу в Сумській області.

 

5.Основні напрямки роботи:
1. Первинна хірургічна обробка рани.
2. Екстренна пункція плевральної порожнини, її дренування.
3. Методика екстрених лапаротомій.
4. Операції при гострому апендициті ретроградна апендектомія антеградна апендектомія лапароскопічна апендектомія розкриття апендикулярних абсцесів
5. Операції при гострому холециститі. холецистектомія від дна
холецистектомія від шийки лапароскопічна холецистектомія
холецистектомія в поєднанні з дренуючими операціями
6. Операції при механічній жовтяниці видалення жовчного міхура з накладанням холедохо-дуодено анастомозу видалення жовчного міхура з зовнішнім дренуванням жовчних проток формування холецистоентероанастомозів
7. Операції при проривній виразці. висічення виразки з пілородуоденопластикою та ваготомією висічення виразки з дуоденопластикою та ваготомією ушивання виразки
8. Операції при защемленній килі грижесічення з пластикою  грижесічення без пластики
9. Операції при гострій кишковій непрохідності. розсічення спайок
розсічення спайок з інтубацією кишечника дезінвагіація, усунення завороту резекція ділянки тонкої кишки накладання обхідних анастомозів на різних рівнях виведення стоми геміколектомія правостороння геміколектомія лівостороння резекція поперечно-ободової кишки резекція сигмоподібної кишки
10. Операції при розриві печінки. ушивання розривів  тампонада розриву сальником
11. Операції про розриві селезінки. видалення селезінки
12. Операції при розриві кишок та інших органів. ушивання розривів кишечника, великого сальника, шлунку, брижі. ушивання розривів кишечника з накладанням стоми
13. Невідкладна допомога при внутрішній кровотечі. висічення виразки з пілородуоденопластикою та ваготомією висічення виразки з дуоденопластикою та ваготомією екстериторизація виразки з ваготомією резекція шлунку по Більрот І та Більрот ІІ прошивання кровоточивої виразки
14. Трахеотомія та трахеостомія.
15. Дренування абсцесів, флегмон, парапроктитів, панариціїв, карбункулів та фурункулів.
16. Зупинка кровотеч при травмі магістральних судин перев’язка судин накладання судинного шва
17. Паранефральні, вагосимпатичні провідникові анестезії.
18. Тимчасові та постійні іммобілізації при переломах кісток.
19. Планові операції при гострому холециститі  холецистектомія від дна холецистектомія від шийки лапароскопічна холецистектомія
холецистектомія в поєднанні з дренуючими операціями
20. Планові операції при виразці шлунку та 12-палої кишки.  висічення виразки з пілородуоденопластикою та ваготомією
висічення виразки з дуоденопластикою та ваготомією
екстериторизація виразки з ваготомією резекція шлунку по Більрот І та Більрот ІІ накладання гастроентероанастомозу
21. Планові операції при килах грижесічення з застосуванням аутопластики грижесічення з застосуванням алопластики
22. Планові операції при захворюваннях щитовидної залози.
резекція щитовидної залози резекція щитовидної залози з вузлом
субтотальна резекція щитовидної залози субтотальна резекція обох долей щитовидної залози екстирпація щитовидної залози
23. Планові операції при апендицитах. апендектомія традиційна
апендектомія лапароскопічна
24. Радикальні операції при кровотечах перфорованих виразок
висічення виразки з пілородуоденопластикою та ваготомією висічення виразки з дуоденопластикою та ваготомією
ушивання виразки з кровоточивою судиною резекція шлунку по Більрот І та Більрот ІІ
25. Оперативні втручання при панкреонекрозі та його ускладненнях.
лапароскопічне дренування сальникової сумки, черевної порожнини
лапаротомія, дренування сальникової сумки, черевної порожнини, заочеревинного простору з формуванням холецистостоми лапаротомія, некрсеквестректомія, дренування сальникової сумки, черевної порожнини з формуванням холецистостоми лапаротомія, дренування абсцесу, гнійних кіст підшлункової залози панкреатоцистогастростомія панкреатоцистоентеростомія висічення нориць підшлункової залози
26. Лікування перитонітів (зокрема методика програмованого лаважу) та інших післяопераційних ускладнень.

27.Планова операція лапароскопічна герніопластика – (трансабдомінальна преперитонеальна пластика TAPP).

28.Трансплантація нирки(від родинного донора).

29.Ендоскопічні  втручання у хворих з біліарною гіпертензією -ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія (ЕРХПГ).

30.Ендоскопічна папілосфінктеротомія з літоекстракцією.

31.Імплантація катетера для перитонеального діаліза (ПТ).

32. Впровадження – малоінвазивне лікування кили стравохідного отвору діафрагми. 

6.Плани робіт:
1. Виконувати накази МОЗ № 99, 418, 292, 4, 135, 676, 145, 81, 137, 181, рішення колегii , медичних нарад по хiрургiчнiй службi в областi та СОКЛ .
2. Забезпечити належний рівень підготовки лікарів-інтернів
3. Виконати план ліжко-днів на 100%
4. Підвищити хірургічну активність до 80 %
5. Проводити експертну оцінку роботи лікарів в стаціонарі, якості лікування, обстеження та стану медичної документації. Визначити недоліки та заходи по їх усуненню.
6. Приймати участь у нарадах, конференціях хірургів України.
7. 3 метою здійснення консультативної і організаційної допомоги, лікарям відділення зробити виїзди в закріплені райони області (додаток № 5), згідно графіку ОМВ лікарні.Про виявлені недоліки інформувати головних лікарів ЦРЛ.

7. Співпраця:
      З 1996 р. на базі відділення засновано спочатку курс, а потім кафедра загальної хірургії медичного факультету Сумського державного університету (зав. кафедрою д.м.н., професор, академік І.Д.Дужий, к.м.н., доц.. Шевченко В.П., к.м.н. доцент ас. П’ятикоп Г.И., к.м.н. Кравець О.В) Багато хірургів відділення працювали по сумісництву викладачами кафедри. З 1992 року на базі відділення працює філія кафедри торако-абдомінальної хірургії Харківського інституту удосконалення лікарів. Разом з співробітниками відділення лікарі відділення займаються науковою роботою. Щорічно публікуються наукові статті у хірургічних журналах та збірках.

9.Актуальна інформація для пацієнтів:
Показаннями до госпіталізації хворих в хірургічне відділення є:
1. Виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, ускладнена:
кровотечею, перфорацією, пенетрацією, стенозом.
2. Шлунково-кишкові кровотечі різноманітної етіології: ерозивний гастродуоденіт, синдром Маллорі – Вейса, цироз печінки з кровотечею з варикозних вен стравоходу, новоутворення шлунку та кишківника, коліт.
3. Захворювання оперованого шлунка: синдром привідної петлі; пептичні виразки кукси шлунка та шлунково-кишкового анастомозу, демпінг-синдром 2-3 ступеня.
4. Діафрагмальні кили.
5. Злукова хвороба черевної порожнини з порушенням пасажу по кишківнику.
6. Патологія підшлункової залози: гострий панкреатит , панкреонекроз з гнійно-септичними ускладненнями , вроджені та набуті кісти, псевдокісти, нориці , пухлини з механічною жовтяницею, аномалії розвитку.
7. Тромбоз мезентеріальних судин.
8. Абсцеси черевної порожнини.
9. Захворювання щитоподібної залози: вузлові та змішані форми зобу,
дифузно-токсичний зоб, аутоімунні тиреоідіти за наявності вузлів,
компресії стравоходу, дихальних шляхів, рак щитоподібної залози.
10. Захворювання жовчного міхура та жовчних протоків: гострий
холецистит, хронічний калькульозний холецистит, холедохолітіаз,
аномалії розвитку, стриктури жовчних протоків різного рівня.
11.Кишкова непрохідність різноманітного генеза: обтураційна ,
странгуляційна, динамічна.
12.Кили черевної стінки, ускладнені защемленням та важкою
супутньою патологією( ожиріння, серцево-судинна та легенева
недостатність).
13. Захворювання селезінки: хвороба Верльгофа зі спленомегалією;
новоутворення селезінки, тромбофлебітична селезінка.
14.Пошкодження органів грудної та черевної порожнини: поранення
серця та легень, пошкодження шлунку, кишківника, печінки,
селезінки, нирок, підшлункової залози, судин заочеревинного
простору.
15. Патологія кишківника: ускладнені форми хвороби Крона; хвороба
Гіршпрунга у дорослих. Хворі з функціонуючими стомами, з метою
їх закриття.
16. Перитоніти різноманітного генезу.
17. Гострий апендицит.
18. Гнійно-запальні ураження м’яких тканин( флегмони, фасциїти, парапроктити)
19. Анаеробна газова флегмона.
20. Поліпи шлунково-кишкового тракту.
21. Ускладнення після оперативних втручань , проведених на 2 рівні.